Нови обучения за управление на отпадъците и съхранение на химични вещества и смеси

Fortis Visio организира обучения за съхранение, етикетиране и опаковане на вещества и смеси, управление на отпадъците, както и ново обучение за отчетността по отпадъци, на което ще бъде разяснена Националната информационна система за отпадъци (НИСО). Асоциацията на специалистите по управление на околната среда (АСУОС) е институционален партньор на провеждането на обученията. По време на обученията участниците ще бъдат запознати със задълженията, произтичащи от новите и действащите вече нормативни изисквания, както и ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

Обученията ще бъдат проведени в София и Варна в края на ноември, както следва:

  • „Актуални изисквания към управлението на промишлените, опасните и строителните отпадъци“ – 15.11.17 – София; 22.11.17 – Варна;
  • „Водене на отчетност по отпадъците – преминаване към Националната информационна система за отпадъци (НИСО)“ – 16.11.17 – София; 23.11.17 – Варна;
  • „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси“ – 17.11.17 – София; 24.11.17 – Варна.

Място на провеждане в София: ул. „Сердика“ №3, Бизнес център, етаж 2

Място на провеждане във Варна: ул. „Братя Шкорпил“ №30, хотел „Бутик Сплендид“

Таксата за участие е 175 лв. без ДДС. В случай на участие на повече от един участник от една фирма или при ранно записване до 10.11.2017 г., или регистрация за повече от едно обучение, както и за членове на АСУОС – 10% отстъпка от цената. Плащането се извършва по банков път. Таксата включва: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Можете да се регистрирате като платите таксата за участие и се обадите на някои от дадените по-долу телефонни номера или като изпратите по електронна поща заявка за участие със следната информация: три имена и позиция на лицето, което ще участва; телефонен номер и имейл; име и адрес на представляваната от лицето фирма; данни за фактура.

За информация и регистрация: 0877 774 215 | stanislav@fortisvisio.com