За нас

Fortis Visio предлага консултантски услуги в сферата на управление на околната среда и природните ресурси. Услугите ни са насочени към провеждане на процедури по издаване на разрешителни документи, привеждане на дейността на организации в съответствие с екологичното законодателство, извършване на мониторинг, изготвяне на анализи и оценки за опазване на околната среда.

 

Основният стремеж на Fortis Visio е предоставянето на цялостно обслужване, ориентирано към конкретните нужди на клиента. Целта ни е да създаваме добри практики, да намираме нови пътища и решения

Мисия
Да работим за постигането на:

  • Природосъобразно развитие;
  • Ефективно управление на ресурсите;
  • Устойчиви градове и активни местни общности.

Визия
Подобряваме качеството на средата около нас.