Обучение на тема: „Управление и отчетност на болнични и медицински отпадъци в лечебни и здравни заведения“

Обучение на тема: „Управление и отчетност на болнични и медицински отпадъци в лечебни и здравни заведения“

Фирма Еко Сълюшънс и фирма Фортис Визио организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на на болнични и медицински отпадъци. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изискванияи произтичащите от тях задължения, свързани с управлението и отчетността на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

Обучението ще бъде проведено на 19.02.2018 г. в гр. София.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

– Управителите и главните медицински сестри на лечебните и здравните заведения (лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения, както и здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето);

​​ Лицата, пряко ангажирани в процесите на събиране, съхраняване, транспортиране, третиране и отчитане на отпадъците от лечебните и здравните заведения;
​​-​ Длъжностни лица по чл. 8, ал. 2, т. 5 и т. 8 от Закона за управление на отпадъците;
​​​ Длъжности лица по чл. 7, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Програма за обучението може да намерите тук: ПРОГРАМА

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма банкова сметка. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.