Разработване на иновативна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата

Основната цел на проекта е да се разработи иновативна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дървета чрез високотехнологична апаратура и специализиран софтуер (платформа), включващ база данни, уеб и мобилно приложение, чрез която да се подобри ефективността и точността на оценяване на здравословното състояние на дърветата.

Иновативният подход се изразява в обединяване на ползването на високотехнологично оборудване, научните постижения за обследване и оценка на здравословното състояние на дървета и модерно софтуерно решение, което да позволи автоматизиране на оценката, както и представяне на данните за обследваните дървета в единна система.

С цел  автоматизиране на процеса по оценяване на здравословното състояние на дърветата, се предвижда за 20 най-разпространени вида дървета в България да се определят референтни стойности на показателите, които се измерват с високотехнологичното оборудване. Определянето на референтните стойности за всеки дървесен вид изисква научна работа и статистическа обработка на получените резултати, с което ще бъдат ангажирани както членове на екипа на фирмата, така и консултанти със задълбочени познания по фитопатологичната оценка на дърветата.