Извършване на възстановителни и укрепителни дейности на Стария бряст в гр. Сливен (втори етап)

Извършването на възстановителни и укрепителни дейности на Стария бряст в гр. Сливен се явява втори етап на цялостен проект по подобряване здравословното състояние на дървото, което през 2014 г. беше обявено за Европейско дърво на годината.

След извършената експертна оценка на здравословното състояние на Стария бряст са определени и приложени необходимите възстановителни мерки:

  • Ваксиниране срещу трахеомикоза;
  • Укрепване на клоните с въжета тип „cobra“;
  • Поставяне на изкуствена кора
  • Минерално торене с азотен тор;
  • Рязане на част от клоните и намаляване на обема на короната
  • Инсталиране на дендрометри.

Дейностите са извършени в изпълнение на Договор от 10.06.2015 г. за изпълнение на необходимите укрепителни и възстановителни дейности и мерки за Стария бряст в гр. Сливен.