Нова платформа за обследване на здравословното състояние на дърветата

Tree Doctor е първата платформа в България за оценка на здравословното състояние на дървета в градска среда, резултат от проект „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Бенефициент по проекта е Fortis Visio. Оценката на дърветата се осъществява чрез уредите Rinntech – Арботом и Резистограф. Тези уреди установяват наличието на вътрешни кухини, гнилостни процеси и отклонения от нормалните за здравото дърво показатели. В платформата ще намерите списък с най-често срещаните видове дървета в България, информация за техните биология и екология, идентификация и разпространение. Наличен е също списък с информация за различните болести, вредители и други повреди по дървесните видове в страната.

В Tree Doctor упълномощени потребители могат да оценяват състоянието на дървета чрез попълване на формуляр с важна информация за съответното дърво, а гражданите могат да подават сигнал за дърво с влошено здравословно състояние. Сигналът ще се изпраща до отговорните институции. Съвсем скоро в платформата всеки ще има възможност да картира градските дървета.