Проведе се открита демонстрация на обследване на здравословното състояние на дървета в Стара Загора и Габрово

Проведе се открита демонстрация на обследване на здравословното състояние на дървета в Стара Загора и Габрово

На 3-ти и 4-ти юни се проведоха две открити демонстрации на обследване на здравословното състояние на дървета в градовете Стара Загора и Габрово. Събитията бяха организирани и проведени от Фортис Визио и Асоциацията на арбористите в България с помощта на представители на общините.

На демонстрациите бяха представени актуални методи за оценка, анализ и решаване на проблеми, засягащи дървесната растителност. Част от презентацията беше насочена към изследването на вътрешността на дърветата чрез специализирана високотехнологична апаратура – импулсен томограф и автоматична сонда, която измерва съпротивлението на дървесината. Чрез въпросните уреди е възможно да се установят вътрешни кухини, гнилостни процеси и отклонения от нормалните показатели, които индикират здравословен проблем и не могат да се забележат с просто око.

Друга част от демонстрациите бяха насочени към професионалното катерене на дървета – способ, който позволява безопасно и ефективно специалисти да извършват манипулации по короната на дървото. Показани бяха също правилните техники за оформяне на корона и отстраняване на клони.

Екипът от експерти “Tree Doctor” обединява арбористи, ландшафтни архитекти, биолози и специалисти от други области и науки, свързани с дърветата. Това позволява всяка оценка да бъде комплексна и максимално точна.