Започваме проект по Програма LIFE

Fortis Visio e водещ бенефициент по проект LIFE17 NAT/BG/000602: LIFE UNDER ONE ROOF, с пълно наименование: Bats and men – sharing LIFE under one roof / Прилепи и хора – живот под един покрив. Проектът, който в началото на годината беше одобрен и ще бъде финансиран по програма LIFE на ЕС, ще стартира на 01.08.2018 г. и ще продължи до 31.07.2023 г.

Партньорите ни по проекта са Фондация Наука за природата (асоцииран бенефициент) и Дънди Прешъс Метълс Крумовград ЕАД (съфинансираща организация).

Проектът цели да увеличи популацията и да подпомогне подобряването на консервационния статус на 9 вида прилепи в 8 ключови за опазването им Натура 2000 зони.

Основните цели на проекта са:

  1. Намаляване на вредното въздействие от основните заплахи за деветте целеви вида в избраните осем ключови Натура 2000 зони чрез:
  • подпомагане и поддържане на хабитатите им, използвани за размножаване, хибернация, почивка и хранене;
  • намаляване на безпокойството по време на чувствителните периоди от жизнения им цикъл (размножаване и хибернация).
  1. Повишаване на обществената осведоменост и изграждане на капацитет за опазване на прилепите.

Очаквайте подробности за работата ни по проекта!

Снимка: Димитър Рагьов